Pályázati felhívások

A KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095, Budapest, Ipar u. 5.), mint a 2021. évben az új felszámolói névjegyzékben felvett új felszámoló szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a többször módosított 1991. évi XLIX. Tv. (továbbiakban: Csődtörvény röviden: Cstv) 38.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Az Ajánlatkérő az általa végzett felszámolási eljárások során az adós társaságok vagyonelemeinek őrzésével, állagmegóvásával kapcsolatos feladatok ellátására vár ajánlatokat.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérő határozatlan idejű keretszerződést köt az összességében gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevővel, melyben Ajánlatkérő vállalja, hogy az általa végzett felszámolási eljárásokban a keretszerződés időtartama alatt kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köt a Cstv-ben rögzített őrzési, állagmegóvási feladatokra megbízási szerződést.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a részletes árajánlatát, a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeit, referenciáit, az elbírálásnál előnyként értékelhető szempontokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem olyan vállalkozás, amelyben az Ajánlatkérő felszámoló szervezetnek, vagy a felszámolóbiztosnak, vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van. Csatolni szükséges továbbá az ajánlatot tevő aláírók képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60. napig tart, melyről Ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia szükséges.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022.06.30. 12.00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: KDÉ & Partners Kft. Székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet, vagy postai úton az alábbi levelezési címre: Budapest, 1453 Pf: 19.

Az ajánlatok benyújtásának módja: 1 db. lezárt, sértetlen borítékban, melyekre kérjük ráírni: : KDÉ & Partners Kft. VAGYON ŐRZÉSI ÉS ÁLLAGMEGÓVÁSI PÁLYÁZAT

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2022.07.01. 14.00. órakor KDÉ & Partners Kft. székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatok bontását követő 15 nap. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat az Ajánlatkérő írásban értesíti.

Szerződéskötési határidő: a pályázatok elbírálását követő 15 nap. Pályázattal kapcsolatos további információ: Tel: 06-1-617-7266 Email: info@kdepartners.hu

A KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095, Budapest, Ipar u. 5.), mint a 2021. évben az új felszámolói névjegyzékben felvett új felszámoló szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a többször módosított 1991. évi XLIX. Tv. (továbbiakban: Csődtörvény röviden: Cstv) 38.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Az Ajánlatkérő az általa végzett felszámolási eljárások során az adós társaságok iratanyagának rendezésével, kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására vár ajánlatokat.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlattevő feladatát képezik továbbá az adós társaság iratanyagának az átvétel helyétől az iratok tárolási helyére történő elszállítása, és a külön jogszabályok alapján az átvett iratanyagból történő adatszolgáltatás, valamint s Cstv. 53.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az adós társaság történeti értékű iratanyagának a levéltár részére, a Cstv. 53.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a maradandó értékű irattári anyagának a területileg illetékes levéltár részére a Cstv. által előírt módon (nem fertőzött állapotban, irattári rendben, ügyviteli segédleteivel, levéltári tárolásra alkalmas és a levéltári tartalomnak megfelelő módon feliratozott savmentes dobozokban – vagy az iratanyag jellegének megfelelő más tárolóeszközökben – továbbá a levéltári anyagot legalább raktári egységenként – dobozonként, illetve egyéb tárolóeszközök szerint – felsoroló jegyzékkel) történő átadása.

A Cstv. 53.§ (3) bekezdése szerint az iratok jogszabályban meghatározott ideig történő őrzéséről a felszámoló gondoskodik. Az iratok jogszabályban történő őrzésének feladata átruházható, a felelősség azonban az őrzési idő lejáratáig a felszámolót terheli.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérő 5 éves határozott idejű keretszerződést köt az összességében gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevővel, melyben Ajánlatkérő vállalja, hogy az általa végzett felszámolási eljárásokban a keretszerződés időtartama alatt kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köt a Cstv-ben rögzített irattározási feladatokra megbízási szerződést.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a részletes árajánlatát, a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeit, referenciáit, az elbírálásnál előnyként értékelhető szempontokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem olyan vállalkozás, amelyben az Ajánlatkérő felszámoló szervezetnek, vagy a felszámolóbiztosnak, vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van. Csatolni szükséges továbbá az ajánlatot tevő aláírók képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60. napig tart, melyről Ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia szükséges.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022.03.22. 12.00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: KDÉ & Partners Kft. Székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet, vagy postai úton az alábbi levelezési címre: Budapest, 1453 Pf: 19.

Az ajánlatok benyújtásának módja: 1 db. lezárt, sértetlen borítékban, melyekre kérjük ráírni: : KDÉ & Partners Kft. IRATTÁRAZÁSI PÁLYÁZAT

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2022.03.22. 14.00. órakor KDÉ & Partners Kft. székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatok bontását követő 15 nap. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat az Ajánlatkérő írásban értesíti.

Szerződéskötési határidő: a pályázatok elbírálását követő 15 nap.

Pályázattal kapcsolatos további információ: Tel: 06-1-617-7266 Email: info@kdepartners.hu

A KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095, Budapest, Ipar u. 5.), mint a 2021. évben az új felszámolói névjegyzékben felvett új felszámoló szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a többször módosított 1991. évi XLIX. Tv. (továbbiakban: Csődtörvény röviden: Cstv) 38.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Az Ajánlatkérő az általa végzett felszámolási eljárások során az adós társaságok tulajdonában álló ingatlanok, ingó készletek, követelések, tárgyi eszközök értékbecslésének elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására vár ajánlatokat. Sikeres pályázat esetén az Ajánlattevő feladatát képezik továbbá az adós társaság értékkel nem bíró, azonban az átadott tevékenység záró mérlegben leírt, vagy nullás értéken szereplő tárgyi eszközök, készletek, ingatlanok vagyonelemek minősítése is. Az Ajánlattevő nyilatkozzon arról is, amennyiben leltár elkészítése válik szükségessé, a leltár elkészítésében közreműködik. Az Ajánlattevő nyilatkozatot tesz, hogy amennyiben az értékbecslés tárgya speciális szakértelmet igénylő értékbecslés elkészítése, abban az esetben a megfelelő szakértő felkutatásában szintén közreműködik.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérő 5 éves határozott idejű keretszerződést köt az összességében gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevővel, melyben Ajánlatkérő vállalja, hogy az általa végzett felszámolási eljárásokban a keretszerződés időtartama alatt kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köt a Cstv-ben rögzített értékbecslési feladatokra megbízási szerződést.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a részletes ajánlatát, a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeit, referenciáit, az elbírálásnál előnyként értékelhető szempontokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem olyan vállalkozás, amelyben az Ajánlatkérő felszámoló szervezetnek, vagy a felszámolóbiztosnak, vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van. Csatolni szükséges továbbá az ajánlatot tevő aláírók képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60. napig tart, melyről Ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia szükséges.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021.11.11. 12.00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye: KDÉ & Partners Kft. Székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet, vagy postai úton az alábbi levelezési címre: Budapest, 1453 Pf: 19. Ideje:

Az ajánlatok benyújtásának módja: 1 db. lezárt, sértetlen borítékban, melyekre kérjük ráírni: : KDÉ & Partners Kft. ÉRTÉKBECSLÉSI PÁLYÁZAT

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2021.11.11. 14.00. órakor KDÉ & Partners Kft. székhelye: 1095, Budapest, Ipar u.5. 5. emelet

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatok bontását követő 15 nap. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat az Ajánlatkérő írásban értesíti. Szerződéskötési határidő: a pályázatok elbírálását követő 15 nap. Pályázattal kapcsolatos további információ: Tel: 06-1-617-7266 Email: info@kdepartners.hu